Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Bytowskie Forum Animatorów Kultury

W dniach 8,9 października w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu już po raz kolejny odbyło się Bytowskie Forum Animatorów Kultury. Tematem rozważań, warsztatów, rozmów, wykładów była edukacja kulturalna i edukator kultury. Wieczorem w ramach pokazu dobrych praktyk podczas animacji kulinarnej zaprezentowała projekt Lokalne Liderki Mariola Melchert. Razem z paniami z Nowych Hut i Zagon przygotowała też pyszną potrawkę z dyni. Natomiast w sobotę odbył się wyjazd studyjny. uczestnicy forum odwiedzili: Płotowo, Pyszno, Kłączno, Sominy i spotkali się edukatorami kulturalnymi w terenie.