Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Festiwal Smaków Regionalnych wraz z konkursem kulinarnym – 29 czerwca 2019 r.

Regulamin konkursu kulinarnego „ Festiwal Smaków Regionalnych”- Trzebiatkowa 2019

Organizatorzy: Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebiatkowej, Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu, sołectwo Trzebiatkowa

Cele konkursu:
1.Popularyzacja potraw regionalnych
2.Promocja produktów lokalnych,
3.Integracja mieszkańców poprzez wspólne spotkania kulinarne,
4.Promocja gminy.
Zasięg:
Powiat bytowski.
Uczestnicy:
Osoby indywidualne, grupy, koła gospodyń wiejskich.
Kryteria oceny:
Oceny potraw dokonuje pięcioosobowe jury powołane przez Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Tuchomiu oraz Prezesa Koła Gospodyń Wiejskich w Trzebiatkowej. Skład jury zostanie ustalony do dnia 15 czerwca. Przyjęcia potraw w dniu konkursu dokonuje jury do godz 16.00. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia kart zgłoszeniowych w dniu
konkursu. Decyzje komisji są ostateczne i wiążące.

Założenia organizacyjne:

 • konkurs odbędzie się 29 czerwca 2019 r. o godz. 15:30
  -uczestnicy przygotowują jedną potrawę – w tym roku tematem przewodnim
  konkursu kulinarnego są pierogi i kluski ( do klusek zaliczamy również kopytka).
  Dania konkursowe zostaną podzielone na słodkie i wytrawne.
  -ogłoszenie konkursu nastąpi za pośrednictwem mediów. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu www.gok.tuchomie.pl oraz
  Urzędu Gminy  Tuchomie www.tuchomie.pl, na stronach facebookowych organizacji współpracujących z organizatorami.
 • czas na rozłożenie produktów i drobnego sprzętu oraz dekorację stanowisk konkursowych wynosi 60 minut przed rozpoczęciem imprezy
 • każda z ekip zabezpiecza we własnym zakresie drobny sprzęt kuchenny potrzebny do podania potrawy
  -każda ekipa może swoje danie dowolnie wzbogacić naturalnymi dodatkami spożywczymi
 • używanymi w kuchni polskiej
 • stanowisko do przygotowania potraw zostanie ustawione przed publicznością zaproszoną na imprezę Festiwal Smaków Regionalnych w celu zaprezentowania przygotowanych do konkursu potraw. Dlatego też każda ekipa powinna zadbać o efektowne zaprezentowanie się.
 • wszystkie ekipy powinny wystawić nazwy dań konkursowych w formie „stołowego
  wizytownika”, zawierającego również nazwę własną
 • udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu
  przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych.
  Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Konkursu
  i oznacza w szczególności:
  a. nazwisko i imię
  b. ulica, kod, miejscowość, gmina
  c. telefon, fax
  d. adres e-mail.
 1. Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby biorące udział w Konkursie.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu.
 3. Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Trzebiatkowej  oświadcza, że jest Administratorem danych.
 • organizator nie zwraca kosztów podróży oraz kosztów produktów potrzebnych do wykonania dań
  konkursowych.
 • informacje o nagrodzonych i ich potrawach zostaną opublikowane w regionalnych mediach oraz
  na stronie Gminnego Ośrodka Kultury www.gok.tuchomie.pl.

Załączniki do pobrania

 • doc regulamin
  Data dodania: 8 maja 2019 09:41 Dodany przez: Małgorzata Świątek Wielkość pliku: 259 KB
 • odt oświadczenie do konkursu kulinarnego
  Data dodania: 8 maja 2019 09:37 Dodany przez: Małgorzata Świątek Wielkość pliku: 10 KB
 • doc karta zgłoszeniowa2019
  Data dodania: 8 maja 2019 09:37 Dodany przez: Małgorzata Świątek Wielkość pliku: 188 KB