Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Konkurs kulinarny – Święto dyni – 11.10.2018 r., godz. 17:00 sala GOK Tuchomie

Zapraszamy do uczestnictwa w święcie dyni oraz do udziału w konkursie kulinarnym.
Program imprezy:
– konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z dyni ( regulamin konkursu poniżej)
– występy artystyczne
– dyniowy konkurs na najoryginalniejsze przebranie dyni dla dzieci

Święto dyni – regulamin konkursu kulinarnego
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu, obiekt Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu
Cele konkursu:
1.Promowanie dyni jako produktu lokalnego, tradycyjnego, regionalnego,
2.Popularyzacja potraw, przetworów z dyni,
3.Promocja produktów lokalnych,
4.Integracja mieszkańców poprzez wspólne spotkania kulinarne,
5.Promocja gminy.
Zasięg:
Powiat bytowski.
Uczestnicy:
Osoby indywidualne, grupy, koła gospodyń wiejskich.
Kryteria oceny:
Oceny potraw dokonuje jury powołane przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu. Przyjęcia potraw w dniu konkursu dokonuje jury. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia kart zgłoszeniowych w dniu konkursu. Decyzje komisji są ostateczne i wiążące. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze potrawy w każdej kategorii.
Założenia organizacyjne:
– konkurs odbędzie się 11 października 2018 r. o godz. 17:00,
-uczestnicy przygotowują jedną potrawę, której głównym składnikiem będzie dynia,
-ogłoszenie konkursu nastąpi za pośrednictwem mediów. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu www.gok.tuchomie.pl oraz Urzędu Gminy Tuchomie www.tuchomie.pl, obiektu CMS Tuchomie, na stronach facebookowych organizacji współpracujących z organizatorami
– potrawy konkursowe zostaną podzielone na trzy kategorie: słodkości, przetwory, pozostałe dania ( tj. sałatki, gulasze, mięsa, itp.)
– czas na rozłożenie produktów i drobnego sprzętu oraz dekorację stanowisk konkursowych wynosi 30 minut przed rozpoczęciem imprezy
– każda z ekip zabezpiecza we własnym zakresie drobny sprzęt kuchenny potrzebny do podania potrawy
-każda ekipa może swoje danie dowolnie wzbogacić naturalnymi dodatkami spożywczymi używanymi w kuchni polskiej
-stanowisko do przygotowania potraw zostanie ustawione przed publicznością zaproszoną na imprezę Święto Dyni w celu zaprezentowania przygotowanych do konkursu potraw. Dlatego też każda ekipa powinna zadbać o efektowne zaprezentowanie się.
– wszystkie ekipy powinny wystawić nazwy dań konkursowych w formie „stołowego wizytownika”, zawierającego również nazwę własną
– udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych.
Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Konkursu
i oznacza w szczególności:
a. nazwisko i imię
b. ulica, kod, miejscowość, gmina
c. telefon, fax
d. adres e-mail.
1. Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby biorące udział w Konkursie.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu.
3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oświadcza, że jest Administratorem danych.
– organizator nie zwraca kosztów podróży oraz kosztów produktów potrzebnych do wykonania dań konkursowych.
– informacje o nagrodzonych i ich potrawach zostaną opublikowane w regionalnych mediach oraz na stronie Gminnego Ośrodka Kultury