Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Lokalnym

20 marca odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury XIX Konkurs Wiedzy o Samorządzie Lokalnym. Organizatorzy tj. Powiat Bytowski, Stowarzyszenie Miłośników Gminy Tuchomie, GOK Tuchomie przygotowali dla uczestników test składający się z 79 pytań. Pytania dotyczyły zagadnień związanych z funkcjonowaniem gminy, powiatu oraz województwa. Na jego rozwiązanie uczestnicy mieli jedną godzinę. W etapie dla szkół podstawowych wzięło udział 18 uczestników ze szkół w: Studzienicach, Tuchomiu, Kramarzynach, Borzytuchomiu, SP nr 1 Bytów oraz SP nr 1 w Miastku. Najlepsi drużynowo okazali się uczniowie z Zespołu Szkół w Borzytuchomiu przygotowani przez Panią Martnę Gruchała – uzyskując 157 punktów, drugie miejsce zajęła drużyna z Szkoły Podstawowej w Kramarzynach przygotowana przez Pana Mariusza Richter, natomiast trzecie miejsce wywalczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 z Miastka przygotowana przez Panią Martę Czejkowska. Punktacja indywidualna: miejsce I – Karolina Hinc – ZS Borzytuchom, II miejsce – Oliwier Richter – SP Kramarzyny, III miejsce – Hubert Zając – SP Miastko, IV miejsce -Julia Wałdoch – SP nr 1 Bytów, V miejsce – Iga Konwerska – SP nr 1 Miastko oraz VI miejsce – Karolina Lewi Kiedrowska – ZS Tuchomie, Michał Wielgosz – ZS Borzytuchom. Po rywalizacji szkół podstawowych odbyła się część konkursu dla szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych. Etap w Tuchomiu był przepustką do etapu wojewódzkiego. Najlepsi okazali się Piotr Godwin ZSP w Bytowie – przygotowany przez Pana Łukasza Kowalskiego, II miejsce – Mateusz Stanisławski – ZSEU Bytów – przygotowany przez Panią Mirosławę Kożyczkowska , III miejsce – Cezary Jeńczyk – ZSEU Bytów. Cała trójka zmierzy się z testem wojewódzkim 12 kwietnia w Gdańsku.