Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Nałogom Stop

Już kolejny raz w tuchomskim GOK-u odbyła się impreza profilaktyczna pn. Nałogom Stop. Celem imprezy była promocja zdrowia, zdrowego żywienia, życia bez nałogów, aktywności fizycznej. Zadaniem uczestników było: przedstawienie hasła o walce z nałogami, rozwiązanie testu o zdrowym żywieniu, odegranie scenki, przygotowanie plakatu wraz z komentarzem nt. walki z nałogami oraz konkurencja sprawnościowa z alkogoglami i narkogoglami. W imprezie udział wzięły klasy piate i szóste ze szkół w Tuchomiu i Kramarzynach. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Joanna Kułakowska, Andrzej Borzyszkowski, Sebastian Watras, Krystyna Cichosz, Weronika Cyrson. Najlepsi okazali się uczniowie klasy Vb z Zespołu Szkół w Tuchomiu, drugie miejsce zajęła klasa VI z Zespołu Szkół w Tuchomiu, trzecie miejsce przypadło klasie V z Szkoły Podstawowej w Kramarzynach. Serdecznie dziękujemy zaangażowanie uczestnikom.