Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

O turystyce

W Gminnym Ośrodku Kultury zwraca się uwagę także na sprawy związane z turystyką i rekreacją.
1. Bardzo aktywnie działa tutaj Klub Kajakowy „Wiosło”. Organizowane są spływy kajakowe rzeką Słupią, a także lokalne dla klas ze szkoły w Tuchomiu,
2. Organizujemy marsze na orientacje, np. corocznie „Kaszubski Tułacz”,
3. Biegi: „Tuchomska Pętla”, „Bieg Majowy”,
4. Wycieczki i rajdy rowerowe, gdzie promujemy turystykę rodzinną,
5. Biwaki i wyprawy krajoznawcze.