Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Osada Rycerza Chocimierza

Osada Rycerza Chocimierza to projekt, który był realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośnicy Gminy Tuchomie, mający na celu organizację plenerowych lekcji historii o legendarnym założycielu grodu Tuchomia – Chocimierzu*. Uczestnicy spotkań mogli postrzelać z łuku, spróbować potrawy rycerskiej, przymierzyć zbroję.


* Udokumentowane istnienie wsi sięga XIV wieku. Pierwsza wzmianka o Tuchomiu ukazała się w pisanej po łacinie kronice z roku 1315. Graf Waldemar z Branderburgii potwierdza przekazanie trzech wiosek o wspólnej nazwie „Tuchen” rycerzowi Chocimirowi (Kazimierz, Chocimierz, Godzimirus) Swenzo jako lenno.