Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Piknik z okazji Święta Konstytucji III Maja – relacja fotograficzna