Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – 5 kwietnia 2017 r

1. Organizatorzy konkursu:
Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu
Starostwo Powiatowe w Bytowie
Stowarzyszenie Miłośnicy Gminy Tuchomie
2. Cele Konkursu:
upowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym,
pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym,
kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich,
wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego.

3. Zakres problematyki konkursu:
Podstawowe wiadomości o powiecie bytowskim i województwie pomorskim
organizacja i kompetencje samorządów terytorialnych: gmin, powiatów i województw.

4. Termin i miejsce konkursu:
5 kwietnia 2017r.
Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu,
godz. 10:00 gimnazja
godz. 12:00 – szkoły ponadgimnazjalne

5. Zasady Konkursu:
do konkursu zostały zaproszone wszystkie szkoły gimnazjalne z terenu Powiatu Bytowskiego, które po przeprowadzeniu wewnętrznych eliminacji wydelegują po jednej 3-osobowej grupie- reprezentantów swojej placówki.
Formą sprawdzenia wiedzy uczestników konkursu jest 60 – min. test obejmujący zakresem niżej wymienione źródła:
– ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
– ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
– ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
– bieżące informacje na temat powiatu bytowskiego i województwa pomorskiego

Uczestników należy zgłaszać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu (tel. 059 821 57 86 ,883 321 972) do dnia 26 marca 2017 r. lub e- mail gok@gmina.tuchomie.pl