Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym rozstrzygnięty.

W konkursie uczestniczyły gimnazja z terenu powiatu bytowskiego: Tuchomie, Kramarzyny, Studzienice, Borzytuchom, Kołczygłowy, Ugoszcz, Gimnazjum nr 1 z Bytowa oraz szkoły ponadgimnazjalne: ZSP Bytów, ZSEU Bytów, ZSOiT Miastko oraz ZSP Łodzierz. Łącznie test składający się z 70 pytań rozwiązało 33 osoby. Na rozwiązanie testu sprawdzającego znajomość ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim uczestnicy mieli godzinę.

Klasyfikacja drużynowa dla szkół gimnazjalnych:
– Zespól Szkół Borzytuchom – I miejsce
– Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Kramarzyny – II miejsce
– Zespół Szkół w Tuchomiu – III miejsce

Klasyfikacja indywidualna- szkoły gimnazjalne:
– Maciej Janta Lipiński- ZS Borzytuchom -I miejsce
– Dominik Hapka- ZS Tuchomie – II miejsce
– Oliwier Richter- ZSPiG Kramarzyny- III miejsce
– Wiktoria Pałasz – ZS Borzytuchom, Karolina Hinc- ZS Borzytuchom, Manuela Hoppe – ZS Studzienice – IV miejsce

Klasyfikacja drużynowa – szkoły ponadgimnazjalne:
– ZSP Bytów – I miejsce
– ZSEU Bytów- II miejsce
– ZSOiT Miastko -III miejsce

Klasyfikacja indywidualna szkoły ponadgimnazjalne:
– Jacek Kreft- ZSP Bytów- I miejsce
– Grzegorz Stanisławski- ZSP Bytów- II miejsce
– Mateusz Stanisławski – ZSEU Bytów – III miejsce
Nagrody zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Bytowie ramach otwartego konkursu ofert- zadanie Konkurs Wiedzy o Samorządzie Lokalnym.