Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Projekt EVLAN (EVeryone’s LANguage)

MIĘDZYNARODOWE DELEGACJE GOŚĆMI GMINY TUCHOMIE I GOK-u
W dniach 15-24 września 2019 r. Gmina Tuchomie realizowała Projekt EVLAN (EVeryone’s LANguage) na temat „Integracja językowa i emigracja” sfinansowany w ramach Programu Europa dla Obywateli. Uczestnikami byli partnerzy zagraniczni z Włoch, Czech, ​ Słowacji oraz goście z Polski.
18-19 września delegacja podczas wyjazdu zwiedzała Gminę Tuchomie. Przewodnikiem po tej kaszubskiej części Polski był pan Ludwik Szreder, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu.
Delegacja miała okazję zgłębiać kulturę i sztukę kaszubską: od sztuk artystycznych – gdzie w pracowni kaszubskiego haftu podziwiano przepiękne stroje i tkaniny zdobione tradycyjnymi wzorami kaszubskimi. Słuchano też wyjaśnień na temat genezy haftu kaszubskiego, znaczenia kolorów w haftach i rozpoznawano stylizowane rośliny, spotykane na łąkach, a przez wieki przekształcone w haftach w symboliczne wzory. Oglądano stroje kaszubskie, które do dziś są w szafach każdej kaszubskiej rodziny, meble zdobione ornamentami kaszubskimi, tabakiery i wiele innych przedmiotów.
Ponieważ Gmina Tuchomie ma w herbie rycerza, o którego pochodzeniu również mówił pan dyrektor Szreder, w Gminie działa Bractwo Rycerskie. Delegaci spotkali się w Sali Rycerskiej poznając historię Gminy Tuchomie.
Ponieważ w czasie pobytu delegacji dopisywała pogoda, część konferencji odbyła się na świeżym powietrzu. Uczestnicy konferencji czynnie brali udział w dyskusjach, mówiąc jednocześnie, na przykładzie języka kaszubskiego, o różnicach i trudnościach asymilacji emigrantów w przypadku różnic pomiędzy językiem narodowym a językiem społeczności lokalnej, który ma odrębną gramatykę, składnię i leksykę.​ Konferencja była tłumaczone symultanicznie przez p. Barbarę Antoninę Zamroźniak, Prezesa Stowarzyszenia l’Europa Siamo Noi, które było organizatorem spotkania. Prelegentami byli p. Martino Bonacci – adwokat, p. Małgorzata Budnik-Żabicka – prawnik i językoznawca. W dyskusji brali udział licznie przybyli goście z Gminy Tuchomie m. in. wicewójt p. Małgorzata Wnuk-Lipińska, radni, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, wsi i instytucji gminnych. Jednocześnie zebrani wskazywali, że wielu emigrantów postrzega konieczność nauki języka jako zamach na ich wolność; jest to błędne założenie, ponieważ Europa dąży do istnienia społeczeństwa wielokulturowego, w którym każdy od każdego może czerpać doświadczenia, naukę oraz korzystać z różnorodności.
Ukoronowaniem tych spotkań w Gminie Tuchomie był poczęstunek kaszubski w lokalnej restauracji. Na posiłek złożyły się tradycyjne kaszubskie dania przygotowane z lokalnych produktów od miejscowych producentów. Ukoronowaniem posiłku był kaszubski kuch – czyli ciasto, którego w tym regionie nie może zabraknąć po każdym posiłku.
​ Z zagranicznymi gośćmi spotkał się także wójt Gminy Tuchomie p. Jerzy Lewi-Kiedrowski. Strony spotkania zadeklarowały współpracę na różnych płaszczyznach. W spotkaniu uczestniczyli również sąsiedzi – delegacja z pobliskiej Gminy Czarna Dąbrówka. Obie gminy współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach, dlatego obecność p. Wójta Jana Klasy i pracownicy Urzędu Gminy p. Agnieszki Ciszewskiej nikogo nie dziwiła.

Załączniki do pobrania

  • pdf
    Data dodania: 10 maja 2019 15:11 Dodany przez: Małgorzata Świątek Wielkość pliku: 231 KB