Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Regulamin V konkursu nalewek, piw i win domowych – Tuchomie 2017

REGULAMIN
V KONKURSU NALEWEK, PIW I WIN DOMOWYCH – TUCHOMIE 2017
O TYTUŁ TRUNKU RYCERZA CHOCIMIERZA

I. WARUNKI OGÓLNE

§1
Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu, w czwartek 23.02.2017 roku w Obiekcie Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu, ul. Szkolna 4.

§2
Celem Konkursu jest:
– dokonanie przeglądu jednego z produktów regionalnych – nalewek, win, piw wyłonienie najlepszej nalewki, piwa oraz najlepszego wina,
– promocja współczesnych oraz dawnych tradycji przyrządzania nalewek oraz win, piw
– aktywizacja i integracja społeczności lokalnych,
– popularyzowanie wiedzy na temat produkcji nalewek, piw oraz win domowych,
– gromadzenie przepisów wyrobu nalewek, piw oraz win

§3
Przedmiot konkursu:
– nalewka domowa
– wino domowe
– piwo domowe

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§1
Konkurs jest otwarty, obejmuje wszystkich zainteresowanych: osoby indywidualne (pełnoletnie), sołectwa, koła gospodyń wiejskich i inne stowarzyszenia działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2
Nalewki powinny być wytwarzane wyłącznie na bazie spirytusu retyfikowanego lub destylatu będącego w obrocie koncesjonowanym. Nalewki wytwarzane na bazie destylatów wykonywanych we własnym zakresie będą dyskwalifikowane.

§ 3
Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie, akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Jury.

§ 4
Do konkursu można zgłaszać nalewki, piwa oraz wina, które nie są dostępne w komercyjnej sprzedaży, wytwarzane są w warunkach domowych, dla własnych potrzeb konsumpcyjnych.

§ 5
Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są przygotować próbkę nalewki o pojemności nie mniejszej niż 300 ml, próbkę piwa o pojemności mniejszej niż 500 ml lub próbkę wina nie mniejszą niż 700 ml dla każdego ze zgłaszanych do Konkursu trunków (pozostałości napoi po ocenie jurorów przeznaczone będą do degustacji dla uczestników imprezy, gości). Próbkę trunku należy przekazać Organizatorom najpóźniej w dniu Konkursu tj. 23.02.2017 r. do godz. 14.00.

§ 6
Ilość trunków zgłaszanych do Konkursu przez jednego Uczestnika jest dowolna.

§ 7
Trunki powinny być dostarczone w butelkach, karafkach, pojemnikach bez etykiet i widocznych oznaczeń wytwórcy.

§ 8
Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są wypełnić Kartę Zgłoszenia zgodnie z załączonym wzorem. W przypadku zgłaszania większej ilości trunków, do każdego z nich należy przygotować osobną Kartę Zgłoszenia. Karty należy przekazać Organizatorom najpóźniej w dniu Konkursu tj. 23.02.2017 r. do godz. 14.00.

III. REGUŁY KONKURSU

§1
Do oceny Przedmiotu Konkursu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Ludwik Szreder powoła 5 osobową Komisję Konkursową, która spośród siebie wyłoni Przewodniczącego Komisji.
Do oceny piw powołana zostanie odrębna komisja.

§2
Zgłoszone trunki będą oceniane w następujących kategoriach:
1. nalewki
2. wina
3. piwa

§3
Obecni na posiedzeniu członkowie Jury dokonają degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek oraz win, w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Konkursu.
Obecni na posiedzeniu członkowie jury dokonają degustacji zgłoszonych piw w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Konkursu.

§4
Ocenie konkursowej będą podlegać:
– kolor i klarowność trunku – od 1 do 25 punktów
– bukiet – ocena aromatu trunku – od 1 do 25 punktów
– harmonia – równowaga elementów: smaku, aromatu, cukru, kwasowości – od 1 do 25 punktów
– reprezentacyjność (np. nazwa, butelka, subiektywne wrażenie, oryginalność składników) – od 1 do 25 punktów

§5
Każdy z członków Jury otrzyma ARKUSZ KONKURSOWY zawierający jedynie numery trunków uniemożliwiające ich identyfikacje. Trunki będą podawane w oddzielnych i oznakowanych numerami startowymi kieliszkach.
Poszczególni członkowie Jury dokonają oceny trunków na ARKUSZACH KONKURSOWYCH zgodnie z systemem punktowym z §4 ROZDZ.IV

§ 6
Nagrodzone zostaną trzy nalewki z największą ilością punktów w swojej kategorii oraz trzy wina z największą ilością punków w swojej kategorii oraz trzy piwa z największa ilością punków w swojej kategorii.

§7
Jury ma prawo nagrodzić więcej trunków, nadając specjalne wyróżnienia lub uznając równą punktację i przyznając kilka równorzędnych nagród.

§8
Trunek z największą liczbą punktów z obu kategorii otrzyma miano TRUNKU RYCERZA CHOCIMIERZA – Tuchomie 2017 oraz prawo posługiwania się etykietami z logo konkursu.
§9
W sytuacji gdy najwyższa liczba punktów zostanie osiągnięta przez kilka trunków, Jury w drodze głosowania podejmie ostateczną decyzję o nadaniu tytułu tylko jednemu trunkowi.

§ 10
Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w godzinach wieczornych 23.02.2017 roku przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu, ul. Szkolna 4.

§11
W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1
Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną pod numerem: 59 82 156 89, mailową: biuro@obiektcms.pl lub osobiście w biurze GOK w Tuchomiu na ul. Szkolnej 4 lub ul. Jana III Sobieskiego 18 do dnia 23.02.2017 roku.

§2
Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 59 82 156 89. Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest Nina Kwasigroch lub Ludwik Szreder. Sekretarzem Konkursu jest Małgorzata Świątek.

§3
W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący Jury po konsultacjach z członkami Jury oraz organizatorami konkursu.

Załączniki do pobrania

  • pdf katra zgłoszeniowa2017
    Data dodania: 31 stycznia 2017 14:03 Dodany przez: Małgorzata Świątek Wielkość pliku: 138 KB
  • pdf REGULAMIN nalewki 2017
    Data dodania: 13 lutego 2017 15:03 Dodany przez: Małgorzata Świątek Wielkość pliku: 115 KB