Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Regulamin VII Konkursu Trunków Domowych 2019 o tytuł „Trunku Rycerza Chocimierza” – zapraszamy do uczestnictwa.

REGULAMIN

VII KONKURSU NALEWEK, WIN ORAZ PIW DOMOWYCH – TUCHOMIE 2019

O TYTUŁ TRUNKU RYCERZA CHOCIMIERZA

I. WARUNKI OGÓLNE

§1

Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu, w czwartek 28.02.2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 18, 77-133 Tuchomie

§2

Celem Konkursu jest:

– dokonanie przeglądu jednego z produktów regionalnych – nalewek, piw oraz win, wyłonienie najlepszej nalewki, najlepszego wina oraz najlepszego piwa

– promocja współczesnych oraz dawnych tradycji przyrządzania nalewek, win oraz piw

– aktywizacja i integracja społeczności lokalnych,

– popularyzowanie wiedzy na temat produkcji nalewek, win oraz piw domowych,

– gromadzenie przepisów wyrobu nalewek, win oraz piw

§3

Przedmiot konkursu:

– nalewka domowa

– wino domowe

– piwo domowe

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§1

Konkurs jest otwarty, obejmuje wszystkich zainteresowanych: osoby indywidualne (pełnoletnie), sołectwa, koła gospodyń wiejskich i inne stowarzyszenia działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

Nalewki powinny być wytwarzane wyłącznie na bazie spirytusu rektyfikowanego lub destylatu będącego w obrocie koncesjonowanym. Nalewki wytwarzane na bazie destylatów wykonywanych we własnym zakresie będą dyskwalifikowane.

§ 3

Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie, akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Jury.

§ 4

Do konkursu można zgłaszać nalewki, piwa oraz wina, które nie są dostępne w komercyjnej sprzedaży, wytwarzane są w warunkach domowych, dla własnych potrzeb konsumpcyjnych.

§ 5

Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są przygotować próbkę nalewki o pojemności nie mniejszej niż 300 ml , próbkę wina lub piwa nie mniejszą niż 700 ml dla każdego ze zgłaszanych do Konkursu trunków (pozostałości napoi po ocenie jurorów przeznaczone będą do degustacji dla uczestników imprezy, gości). Próbkę trunku należy przekazać Organizatorom najpóźniej w dniu Konkursu tj. 28.02.2019 r. do godz. 12.00.

§ 6

Ilość nalewek zgłaszanych do Konkursu przez jednego Uczestnika jest dowolna.

§ 7

Trunki powinny być dostarczone w butelkach, karafkach, pojemnikach bez etykiet i widocznych oznaczeń wytwórcy. Ocenie podlega butelka trunku.

§ 8

Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są wypełnić Kartę Zgłoszenia zgodnie z załączonym wzorem. W przypadku zgłaszania większej ilości trunków, do każdego z nich należy przygotować osobną Kartę Zgłoszenia. Karty należy przekazać Organizatorom najpóźniej w dniu Konkursu tj. 28.02.2019 r. do godz. 12.00.

III. REGUŁY KONKURSU

§1

Do oceny Przedmiotu Konkursu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Ludwik Szreder powoła 5 osobową Komisję Konkursową, która spośród siebie wyłoni Przewodniczącego Komisji.

§2

Zgłoszone trunki będą oceniane w następujących kategoriach:

1. nalewki

2. wina

3. piwa

4. tuchomski trunek

§3

Obecni na posiedzeniu członkowie Jury dokonają degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek, piw oraz win, w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Konkursu.

§4

Ocenie konkursowej będą podlegać:

– kolor i klarowność trunku – od 1 do 25 punktów

– bukiet – ocena aromatu trunku – od 1 do 25 punktów

– harmonia – równowaga elementów: smaku, aromatu, cukru, kwasowości – od 1 do 25 punktów

– reprezentacyjność (np. nazwa, butelka, subiektywne wrażenie, oryginalność składników) – od 1 do 25 punktów

§5

Każdy z członków Jury otrzyma ARKUSZ KONKURSOWY zawierający jedynie numery trunków uniemożliwiające ich identyfikacje. Trunki będą podawane w oddzielnych i oznakowanych numerami startowymi kieliszkach.

Poszczególni członkowie Jury dokonają oceny trunków na ARKUSZACH KONKURSOWYCH zgodnie z systemem punktowym z §4 ROZDZ.IV

§ 6

Nagrodzone zostanie sześć nalewek z największą ilością punktów w swojej kategorii, sześć win z największą ilością punków w swojej kategorii oraz sześć piw z największą ilością punktów w swojej kategorii.

§7

Jury ma prawo nagrodzić więcej trunków, nadając specjalne wyróżnienia lub uznając równą punktację i przyznając kilka równorzędnych nagród.

§8

Trunek z największą liczbą punktów z trzech kategorii otrzyma miano TRUNKU RYCERZA CHOCIMIERZA – Tuchomie 2019.

§9

W sytuacji gdy najwyższa liczba punktów zostanie osiągnięta przez kilka trunków, Jury w drodze głosowania podejmie ostateczną decyzję o nadaniu tytułu tylko jednemu trunkowi.

§ 10

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w godzinach wieczornych 28.02.2019 roku przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 18.

§11

W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną pod numerem: 59 82 156 89, mailową: gok@gmina.tuchomie.pl lub osobiście w biurze GOK w Tuchomiu na ul. Jana III Sobieskiego 18 do dnia 28.02.2019 roku.

§2

Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 59 82 156 89/ 883-321-972. Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest Małgorzata Świątek lub Ludwik Szreder.

§3

W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący Jury po konsultacjach z członkami Jury oraz organizatorami konkursu.

Załączniki do pobrania

  • odt karta zgloszeniowa
    Data dodania: 17 stycznia 2019 14:56 Dodany przez: Małgorzata Świątek Wielkość pliku: 44 KB