Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Święto Nalewki, Wina, Piwa Domowego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Święcie Nalweki, Wina, Piwa domowego w dniu 16.02.2023 r. o godz. 17:00 – sala tuchomskiego ośrodka kultury.

Poniżej regulamin konkursu. W załącznikach do pobrania regulamin oraz karta zgłoszeniowa do konkursu. Uprzejmie prosimy o dostarczenie trunków konkursowych do dnia 15.02. do godz. 15:00. Butelek nie oznaczamy nazwą wytwórcy.

REGULAMIN

XII KONKURSU NALEWEK, WIN ORAZ PIW DOMOWYCH – TUCHOMIE 2023

O TYTUŁ TRUNKU RYCERZA CHOCIMIERZA

§1

Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu, w czwartek 16.02.2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 18, 77-133 Tuchomie

§2

Celem Konkursu jest:

– dokonanie przeglądu jednego z produktów regionalnych – nalewek, piw oraz win, wyłonienie  najlepszych nalewek ( słodkich, wytrawnych, ziołowych), najlepszego wina oraz najlepszego piwa

– promocja współczesnych oraz dawnych tradycji przyrządzania nalewek, win oraz piw

– aktywizacja i integracja społeczności lokalnych,

– popularyzowanie wiedzy na temat produkcji nalewek, win oraz piw domowych,

– gromadzenie przepisów wyrobu nalewek, win oraz piw

§3

Przedmiot konkursu:

nalewka domowa: słodka, wytrawna,

wino domowe

piwo domowe

najlepszy trunek lokalny ( Gmina Tuchomie)

§1

Konkurs jest otwarty, obejmuje wszystkich zainteresowanych: osoby indywidualne (pełnoletnie), sołectwa, koła gospodyń wiejskich i inne stowarzyszenia działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

Nalewki powinny być wytwarzane wyłącznie na bazie spirytusu rektyfikowanego lub destylatu będącego w obrocie koncesjonowanym. Nalewki wytwarzane na bazie destylatów wykonywanych we własnym zakresie będą dyskwalifikowane.

§ 3

Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie, akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Jury. Decyzje jury są ostateczne.

§ 4

Do konkursu można zgłaszać nalewki, piwa oraz wina, które nie są dostępne w komercyjnej sprzedaży, wytwarzane są w warunkach domowych, dla własnych potrzeb konsumpcyjnych.

§ 5

Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są przygotować próbkę nalewki o pojemności nie mniejszej niż 300 ml , próbkę wina lub piwa nie mniejszą niż 500 ml, dla każdego ze

zgłaszanych do Konkursu trunków (pozostałości napoi po ocenie jurorów przeznaczone będą do degustacji dla uczestników imprezy, gości). Próbkę trunku należy przekazać Organizatorom najpóźniej 15.02.2023 r. do godz. 15.00. Zgłoszone później trunki nie będą oceniane przez jury.

§ 6

Ilość nalewek zgłaszanych do Konkursu przez jednego Uczestnika jest dowolna.

§ 7

Trunki powinny być dostarczone w butelkach, karafkach, pojemnikach bez etykiet i widocznych oznaczeń wytwórcy. Ocenie podlega butelka trunku.

§ 8

Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są wypełnić Kartę Zgłoszenia zgodnie z załączonym wzorem. W przypadku zgłaszania większej ilości trunków, do każdego z nich należy przygotować osobną Kartę Zgłoszenia. Karty należy przekazać Organizatorom najpóźniej w dniu

15.02.2023 r. do godz. 15.00.

  1. REGUŁY KONKURSU

§1

Do oceny Przedmiotu Konkursu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Ludwik Szreder powoła Komisje Konkursowe, która spośród siebie wyłoni Przewodniczącego Komisji.

§2

Zgłoszone trunki będą oceniane w następujących kategoriach: 1.nalewki słodkie

2. nalewki wytrawne

3. wina

4. piwa

5. trunek Rycerza Chocimierza ( trunek lokalny)

nalewki wytrawne

4.piwa

§3

Obecni na posiedzeniu członkowie Jury dokonają degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek, piw oraz win, w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Konkursu.

§4

Ocenie konkursowej będą podlegać:

– kolor i klarowność trunku – od 1 do 10 punktów

– bukiet – ocena aromatu trunku – od 1 do 10 punktów

  • harmonia – równowaga elementów: smaku, aromatu, cukru, kwasowości – od 1 do 10 punktów

– reprezentacyjność (np. nazwa, butelka, subiektywne wrażenie, oryginalność składników) – od 1 do 10 punktów

§ 5

Każdy z członków Jury otrzyma ARKUSZ KONKURSOWY zawierający jedynie numery trunków uniemożliwiające ich identyfikacje. Trunki będą podawane w oddzielnych i oznakowanych numerami startowymi kieliszkach. Poszczególni członkowie Jury dokonają oceny trunków na ARKUSZACH KONKURSOWYCH                            zgodnie z systemem punktowym z §4 ROZDZ.IV

§ 6

Nagrodzonych zostanie trzy nalewki z największą ilością punktów w swojej kategorii, trzy wina z największą ilością punków w swojej kategorii oraz trzy piwa z największą ilością punktów w swojej kategorii. Trunek z największą ilością punktów pochodzący z Gminy Tuchomie otrzyma nagrodę i tytuł najlepszy Trunek Lokalny.

§7

Jury ma prawo nagrodzić więcej trunków, nadając specjalne wyróżnienia lub uznając równą punktację i przyznając kilka równorzędnych nagród.

§8

Trunek z największą liczbą punktów z trzech kategorii pochodzący z terenu Gminy Tuchomie otrzyma miano TRUNKU RYCERZA CHOCIMIERZA – Tuchomie 2023.

§9

W sytuacji gdy najwyższa liczba punktów zostanie osiągnięta przez kilka trunków, Jury w drodze głosowania podejmie ostateczną decyzję o nadaniu tytułu tylko jednemu trunkowi.

§ 10

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w godzinach wieczornych 16.02.2023 roku przez

Przewodniczącego Komisji Konkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu,

ul. Jana III  Sobieskiego 18.

§11

W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: gok@gmina.tuchomie.pl (trunki można nadesłać pocztą, kurierem) lub osobiście w biurze GOK w Tuchomiu na ul. Szkolna 4 do  dnia 15.02.2023 roku.

§2

Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 59 82 156 89. Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest Małgorzata Świątek lub Ludwik Szreder.

§3

W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący Jury po konsultacjach z członkami Jury oraz organizatorami konkursu.

Załączniki do pobrania