Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Szkolenie nt. technik pamięci dla seniorów.

Zapraszamy Seniorów w piątek ( 05.04.) o godz. 16:00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu na szkolenie poświęcone technikom pamięci.

„Mnemotechniki – sposoby szybkiego uczenia się i zapamiętywania”

Program:

1. Czym jest pamięć?

2. Pobudzenie kreatywności i koncentracji uwagi.

3. Trening pamięci krótkotrwałej i długoterminowej.

4. Mnemotechniki.

5. Metoda Łańcuchowa.

6. Metoda haków pamięci.

6. Techniki nielinearnego notowania – mind mapping.

Po teoretycznej części poświęconej tytułowym zagadnieniom resztę zajęć stanowić będą ćwiczenia – stosunek ok. 20% wiedzy, 80% ćwiczeń, treningu.

Cele:
Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi mnemotechnikami (sposobami ułatwiającymi zapamiętywanie). Dzięki temu modułowi uczestnicy rozwiną pamięć krótkoterminową i długoterminową, rozwiną wyobraźnię oraz umiejętność zapominania informacji zbędnych.