Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

V BYTOWSKIE FORUM ANIMATORÓW KULTURY – 6-7 października 2017

V BYTOWSKIE FORUM ANIMATORÓW KULTURY
„Jak wykorzystać potencjał kulturowy lokalnych społeczności?”

Termin: 6-7 października 2017 r.
Miejsce: Centrum Międzynarodowych Spotkań, ul. Szkolna 4, 77-133 Tuchomie

Organizatorzy:
• Instytut Kaszubski w Gdańsku
• Nadbałtyckie Centrum Kultury
• Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
• Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Bytowie

Partnerzy:
• Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG
• Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu
• Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

PROGRAM
6 października 2017 (piątek)
15.30 Przyjazd i rejestracja uczestników
16.00 Otwarcie i przywitanie prof. Cezary Obracht-Prondzyński (Instytut Kaszubski, PCBnK UG)
16.15 – 19.15 Debata w ramach projektu

a) Głos wprowadzający: Potencjał kulturowy lokalnych społeczności – identyfikacja zasobów, społeczna użyteczność, sposoby wykorzystania – prof. Cezary Obracht – Prondzyński (Instytut Kaszubski, PCBnK UG)
b) moderowana dyskusja (z przerwą kawową)
19.15 Animacja kulinarna czyli kolacja
20.00 Prezentacje lokalnych inicjatyw kulturalnych
a) Imieniny Borowej Ciotki – Alina Werochowska (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie)
b) Projekt pt. „Niedaleko pada jabłko od… lubczyku” – Magdalena Daroszewska (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Niezabyszewo „Sploty”)
c) Projekty pt. „Głosy szkła – echa przemysłu hutniczego w okolicy Jasienia” i „Skry Ormuzdowe” – Ewa Orzechowska i członkowie Teatru Brzozaki oraz fragmenty spektaklu
d) Wystawa malarska Anny Flegińskiej i Anieli Adamczyk
21.00 Podsumowanie pierwszego dnia

7 października 2017 (sobota)

Prezentacje kulturowych działań na Gochach: projekty, pomysły, doświadczenia
Imię, nazwisko/nazwa podmiotu Inicjatywy
7.10. /sobota/ 9.00 – 15.30 wyjazd studyjny
9.00 Wyjazd z Tuchomia (CMS)
1. 9.35 – 11.35 Brzeźno Szlacheckie – historia, zabytki, szkoła, Odsiecz Wiedeńska oraz spotkanie z lipnickim oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz z Ewą i Tomkiem Drążkowskimi, po drodze z Tuchomia do Brzeźna Szlacheckiego miejscowość Znakowo – dawna granica

2. 12.00 – 12.25 Borowy Młyn – historia, zabytki itp., po drodze Upiłka

3. 12.40 – 13.40 Osusznica – spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Osusznica
Jarosław Czarnecki
4. 14.00 – 14.10 Borzyszkowy – historia, zabytki itp.

5. 14.30 – 15.00 Obiad w Tuchomiu