Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Warsztaty – czerpanie papieru, koło garncarskie (zdjęcia)