Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Z życia Stowarzyszenia “Lin” (zdjęcia)