Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Z życia Stowarzyszenia „Lin” (zdjęcia)