Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie ” Rozwój i promocja produktów lokalnych i usług na terenie Gminy Tuchomie”.

Jesteś lokalnym producentem? Zapraszamy do uczestnictwa w zadaniu, którego celem jest: promocja lokalnych produktów i producentów poprzez organizację Jarmarku Pomorskiego w Tuchomiu, ekspozycję plenerową, wydanie ulotek, gadżetów promocyjnych, internetową bazę produktów lokalnych. Zamieść swoją ofertę w internetowej bazie producentów lokalnych, na wystawie plenerowej poświęconej produktowi lokalnemu. Skontaktuj się z nami telefonicznie 59 8215689 lub mailowo gok@gmina.tuchomie.pl. Realizator zadania: Koło Gospodyń Wiejskich Trzebiatkowa. Sfinansowano ze środków LGD PDS – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.