Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Zarządzenie Nr 5/2019

Zarządzenie Nr 5/2019

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu

z dnia 01 października 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia cennika wynajmu pomieszczeń i opłat za media w WOK Trzebiatkowa i WOK Kramarzyny oraz wyposażenia GMINNEGO

OŚRODKA KULTURY w TUCHOMIU

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012r., poz. 406, z późn. zm.) oraz §8, ust.1 i 7 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam cennik wynajmu pomieszczeń i wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu w brzmieniu podanym w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 01 kwietnia 2019 roku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu w sprawie wprowadzenia cennika wynajmu pomieszczeń i wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej: www.gok.tuchomie.pl

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2019 roku.

do Zarządzenia nr 5/2019

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu

z dnia 01.10.2019 r.

OPŁATA ZA MEDIA (stawki brutto):

* woda – 3,00 zł/m³

* ścieki – 4,80 zł/m³

* energia elektryczna -1,30 zł/kWh

STAWKI ZA WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU (stawka za dobę brutto):

* stoły -12,00 zł/szt.

* krzesło – 5,00 zł/szt.

* ławka – 8,00 zł/szt.

* namiot duży (ok. 70 osób) – 300,00 zł/szt. z rozłożeniem

* namiot duży (3 x 6) – 100,00 zł/szt. + 30,00 zł/szt. z rozłożeniem

* namiot mały (3 x 3) – 70,00 zł/szt. + 20,00 zł/szt. z rozłożeniem

Do obowiązków wynajmującego należy zadbanie o to, by wypożyczony sprzęt został oddany czysty, suchy i poprawnie złożony!!!

OPŁATA ZA WYNAJEM POKROWCÓW (stawka brutto):

* pokrowiec na krzesło – 3,00 zł/szt – (impreza okolicznościowa)

* pokrowiec na krzesło – 4,00 zł/szt – (wesele)

Opłatę za wynajem należy wpłacić bezpośrednio do kasy ul. Szkolna 4,77-133 Tuchomie lub przelewem na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu: BS o Bytów 92 9321 0001 0000 2088 2000 0010

W tytule należy podać:

imię i nazwisko/nazwę, numer umowy, rodzaj wynajmu lub date wynajmu.

Podane kwoty to ceny brutto, zawierają 23% VAT!!

Załączniki do pobrania

  • pdf zalacznik 1
    Data dodania: 11 października 2019 14:03 Dodany przez: Małgorzata Świątek Wielkość pliku: 209 KB
  • pdf zalacznik 2
    Data dodania: 11 października 2019 14:03 Dodany przez: Małgorzata Świątek Wielkość pliku: 215 KB
  • pdf zalacznik 3
    Data dodania: 11 października 2019 14:03 Dodany przez: Małgorzata Świątek Wielkość pliku: 291 KB