Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Andrzejki w GOK -u

22 listopada odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury tradycyjne Andrzejki. Udział w nich wzięły dzieci i młodzież z grup tanecznych funkcjonujących w naszym ośrodku. Dzieci lały wosk, ustawiały buty, wróżyły z ciastek i innych magicznych przedmiotów. Zabawa na 102.