Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Konkurs dla dzieci.