Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Konkurs ” Skąd przybyliśmy”

SKĄD PRZYBYLIŚMY

KONKURS

Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Tuchomiu.

   Ludzie od zawsze przemieszczają się. Trudno znaleźć rodzinę, która od wielu pokoleń, nadal mieszka w tej samej miejscowości. Ludzie przemieszczają się z wielu powodów: w poszukiwaniu pracy, zakładanie rodziny z osobą z innej miejscowości, w czasach powojennych ludzie byli przesiedlani, emigrują do innych krajów szukając lepszego życia, lub wracają do rodzinnych miejscowości. Tych powodów jest wiele.

   A Wy? Skąd przybyliście? Zwróćcie się do Waszych rodziców, dziadków, pradziadków i zapytajcie skąd przybyliście do gminy Tuchomie. A może mieszkacie tu od wielu pokoleń? Sięgnijcie do najdawniejszych czasów historii Waszej rodziny. Poproście o zdjęcia lub dokumenty na których będzie przedstawiona historia Twojej rodziny i opiszcie co przedstawiają.

   Każde zdjęcie czy dokument po zeskanowaniu, natychmiast zostanie zwrócony.

   Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i znajdą się na wystawie pokonkursowej.

Prace należy dostarczyć do dnia 22 grudnia 2021r do pana Jurka Szredera.

Organizatorami konkursu jest Zespół Szkół  w Tuchomiu i Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie