Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Zarządzenie ws. wynajmu sal w WOK Kramarzyny, WOK Trzebiatkowa, GOK Tuchomie.