Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Festiwal Smaków Regionalnych – 26.06.2021 r.

Regulamin konkursu kulinarnego „ Festiwal Smaków Regionalnych”- Trzebiatkowa 2021

Organizatorzy: Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebiatkowej, Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu, sołectwo Trzebiatkowa

Cele konkursu:

1.Promowanie dań – rolad słodkich, wytrawnych jako produktów lokalnych, tradycyjnych, regionalnych,

2.Popularyzacja potraw,

3.Promocja produktów lokalnych,

4.Integracja mieszkańców poprzez wspólne spotkania kulinarne,

5.Promocja gminy.

Zasięg: Powiat bytowski.

Uczestnicy: Osoby indywidualne, grupy, koła gospodyń wiejskich.

Kryteria oceny: Oceny potraw dokonuje pięcioosobowe jury powołane przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebiatkowej. Skład jury zostanie ustalony do dnia 15 czerwca. Przyjęcia potraw w dniu konkursu dokonuje jury do godz. 15.45. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia kart zgłoszeniowych w dniu konkursu. Decyzje komisji są ostateczne i wiążące.

Założenia organizacyjne: – konkurs odbędzie się 26 czerwca 2021 r. o godz. 16:00 – uczestnicy przygotowują jedną potrawę – ROLADĘ – zgłoszone dania oceniane będą w dwóch kategoriach: słodkie, wytrawne – ogłoszenie konkursu nastąpi za pośrednictwem mediów.

Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu www.gok.tuchomie.pl oraz Urzędu Gminy Tuchomie www.tuchomie.pl, na stonach facebookowych organizacji współpracujących z organizatorami. – czas na rozłożenie produktów i drobnego sprzętu oraz dekorację stanowisk konkursowych wynosi 60 minut przed rozpoczęciem imprezy – każda z ekip zabezpiecza we własnym zakresie drobny sprzęt kuchenny potrzebny do podania potrawy -każda ekipa może swoje danie dowolnie wzbogacić naturalnymi dodatkami spożywczymi używanymi w kuchni polskiej -stanowisko do przygotowania potraw zostanie ustawione przed publicznością zaproszoną na imprezę Festiwal Smaków Regionalnych w celu zaprezentowania przygotowanych do konkursu potraw. Dlatego też każda ekipa powinna zadbać o efektowne zaprezentowanie się. – wszystkie ekipy powinny wystawić nazwy dań konkursowych w formie „stołowego wizytownika”, zawierającego również nazwę własną – udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych.

Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Konkursu i oznacza w szczególności:

a. nazwisko i imię

b. ulica, kod, miejscowość, gmina

c. telefon, fax d. adres e-mail.

1. Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby biorące udział w Konkursie.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu.

3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oświadcza, że jest Administratorem danych. – organizator nie zwraca kosztów podróży oraz kosztów produktów potrzebnych do wykonania dań konkursowych. – informacje o nagrodzonych i ich potrawach zostaną opublikowane w regionalnych mediach oraz na stronie Gminnego Ośrodka Kultury www.gok.tuchomie.pl

Załączniki do pobrania

  • pdf karta zgłoszeniowa
    Data dodania: 8 czerwca 2021 13:54 Dodany przez: Małgorzata Świątek Wielkość pliku: 105 KB
  • pdf regulamin
    Data dodania: 8 czerwca 2021 13:54 Dodany przez: Małgorzata Świątek Wielkość pliku: 142 KB