Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Świąteczne warsztaty z GOK Tuchomie oraz KGW.