Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Pliki do pobrania

Poniżej znajdują się pliki i dokumenty do pobrania.

Statut GOK

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TUCHOMIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne § 1 Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej GOK, jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U….
Więcej