Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

70-lecie OSP Modrzejewo wraz z festynem sołeckim – relacja fotograficzna