Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Konkurs – zapraszamy do udziału.

Szanowni mieszkańcy Gminy Tuchomie
Rok 2020 będzie obfitował będzie w wiele „okrągłych rocznic”. Dla wspólnoty gminnej bardzo ważną datą będzie 8 marca 2020, w którym to dniu obchodzić będziemy 30 – lecie samorządu terytorialnego. To właśnie tego dnia 1990 roku Sejm przyjął Ustawę o samorządzie gminnym. Natomiast 27 maja 2020 roku minie trzydziesta rocznica wyborów do rad gmin. Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą do mieszkańców naszej gminy – przeszukajcie domowe archiwa (stare zdjęcia, dokumenty), które pomogą nam stworzyć wystawę dokumentującą 30 lat przemian na terenie naszej gminy (wydarzenia kulturalne, religijne, inwestycje). Zróbcie zdjęcia telefonem i prześlijcie je na adres e-mail naszego ośrodka gok@gmina.tuchomie.pl. Za najciekawsze materiały przewidujemy nagrody.