Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Nauka śpiewu w GOK Tuchomie.