Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Bieg majowy w Kramarzynach – relacja fotograficzna