Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Emeryci

 

Seniorzy w Tuchomiu

    22.04.2016 r. powstało nowe Stowarzyszenie Tuchomskich Seniorów. Wcześniej, przez 28 lat działało  Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

   Organizacja Seniorów zajmuje się:
– wyjazdami turystycznymi  po  Polsce i krajach sąsiadujących,
– wyjazdami do oper i teatrów muzycznych,
– organizowaniem dni seniora i jubilata,
– wieczorów kulinarnych o tematyce regionalnej i prozdrowotnej,
– uroczystych spotkań wigilijnych.
Od wielu lat organizujemy festyny sportowo-rekreacyjne, z konkurencjami dostosowanymi do wieku uczestników.
Od 6 lat istnieje chór seniorów „Sami Swoi”, który występuje gościnnie podczas Dożynek, na dniach seniora w okolicznych miejscowościach, na organizowanych przez nas uroczystościach.
Stowarzyszeniem kieruje 7-osobowy zarząd. Obecnie do STS należy ok. 80 członków. Przewodniczącą Stowarzyszenia jest Pani Janina Kerlin.

Do naszych największych sukcesów możemy zaliczyć projekt „Senior-Wigor”, w którym staliśmy się partnerami działania dla Urzędu Gminy w Tuchomiu. W budynku Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu (ul. Szkolna 4), powstała możliwość pobytu dziennego, przez 8 godzin dla 15 seniorów, z możliwością skorzystania z obiadów. Uczestnicy pod okiem instruktora gimnastykują się, korzystają ze sprzętu rehabilitacyjnego, uczestniczą w zajęciach sprawnościowych, wykonują  różne prace ręczne i artystyczne. Co jakiś czasorganizują sobie zajęcia kulinarne.
Po półrocznym uczestniczeniu w programie Senior-Wigor, powstała świetnie zintegrowana grupa starszych, szczęśliwych ludzi.