Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Festiwal Smaków Regionalnych w Trzebiatkowej – 25.06.2016 r.

Regulamin konkursu kulinarnego „ Festiwal Smaków Regionalnych”- Trzebiatkowa 2016

Organizatorzy: Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebiatkowej, Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu, sołectwo Trzebiatkowa

Cele konkursu:
1.Promowanie kaszy jako produktu lokalnego, tradycyjnego, regionalnego,
2.Popularyzacja potraw, przetworów z kaszy gryczanej lub jęczmiennej,
3.Promocja produktów lokalnych,
4.Integracja mieszkańców poprzez wspólne spotkania kulinarne,
5.Promocja gminy.

Zasięg:
Powiat bytowski.

Uczestnicy:
Osoby indywidualne, grupy, koła gospodyń wiejskich.

Kryteria oceny:
Oceny potraw dokonuje pięcioosobowe jury powołane przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebiatkowej. Skład jury zostanie ustalony do dnia 15 czerwca. Przyjęcia potraw w dniu konkursu dokonuje jury do godz 16.00. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia kart zgłoszeniowych w dniu konkursu. Decyzje komisji są ostateczne i wiążące.

Założenia organizacyjne:
– konkurs odbędzie się 25 czerwca 2016r. O godz. 16:40
-uczestnicy przygotowują jedną potrawę, której głównym składnikiem będzie kasza jęczmienna lub gryczana
-ogłoszenie konkursu nastąpi za pośrednictwem mediów. Regulamin Konkursu dostępny będzie na  stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu www.gok.tuchomie.pl oraz Urzędu Gminy  Tuchomie www.tuchomie.pl, na stonach facebookowych organizacji współpracujących z organizatorami.
– czas na rozłożenie produktów i drobnego sprzętu oraz dekorację stanowisk konkursowych wynosi 60 minut przed rozpoczęciem imprezy
– każda z ekip zabezpiecza we własnym zakresie drobny sprzęt kuchenny potrzebny do podania potrawy
-każda ekipa może swoje danie dowolnie wzbogacić naturalnymi dodatkami spożywczymi używanymi w kuchni polskiej
-stanowisko do przygotowania potraw zostanie ustawione przed publicznością zaproszoną na imprezę Festiwal Smaków Regionalnych w celu zaprezentowania przygotowanych do konkursu potraw. Dlatego też każda ekipa powinna zadbać o efektowne zaprezentowanie się.
– wszystkie ekipy powinny wystawić nazwy dań konkursowych w formie „stołowego wizytownika”, zawierającego również nazwę własną
– udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych.
Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Konkursu
i oznacza w szczególności:
a. nazwisko i imię
b. ulica, kod, miejscowość, gmina
c. telefon, fax
d. adres e-mail.
1. Kategoria osób, których dane dotyczą, to osoby biorące udział w Konkursie.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu.
3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  oświadcza, że jest Administratorem danych.
– organizator nie zwraca kosztów podróży oraz kosztów produktów potrzebnych do wykonania dań konkursowych.
– informacje o nagrodzonych i ich potrawach zostaną opublikowane w regionalnych mediach oraz na stronie Gminnego Ośrodka Kultury plakat_festiwal_smaku_201

Załączniki do pobrania