Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Konkurs historyczny pn. „Wybitna postać z mojego regionu”

Regulamin konkursu pn. „ Wybitna postać z mojego regionu”

Organizatorzy:

 1. Starostwo Powiatowe w Bytowie
 2. Stowarzyszenie Miłośnicy Gminy Tuchomie
 3. Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Odbiorcy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bytowskiego.

Cel konkursu:

 • Popularyzacja wiedzy o lokalnej historii, postaciach ważnych dla regionu powiatu bytowskiego tj. działacz polityczny, działacz społeczny, pisarz, poeta, malarz, twórca ludowy, uczestnik wydarzenia historycznego.
 • Wzmocnienie tożsamości regionalnej wśród uczestników konkursu.
 • Działania promujące lokalny patriotyzm, lokalne tradycje.
 • Upowszechnienie informacji o wybitnej postaci z regionu na forum powiatowym.

Zasady konkursu:

Uczestnicy konkursu wykonują prezentacje multimedialną w programie Power Point. Temat konkursu „ Wybitna postać z mojego regionu” . Prezentacja powinna nie przekraczać 15 slajdów. W pierwszym slajdzie prosimy o wskazanie następujących danych : tytuł prezentacji, imię, nazwisko, wiek, placówka szkolna uczestnika konkursu, imię i nazwisko osoby której poświęcona jest prezentacja, opiekun/ nauczyciel prowadzący. W ostatnim slajdzie uczestnicy proszeni są o wskazanie źródeł wykorzystanych do prezentacji np. księgi parafialne, tytuł książki, tytuł artykułu, wywiad, rozmowa osobista. Jeden autor może przedstawić jedną pracę. Pracę należy nadesłać pod adres email: gok@gmina.tuchomie.pl z dopiskiem „ Konkurs Wiedzy o Samorządzie Lokalnym” oraz oświadczeniem RODO ( dla osób niepełnoletnich podpisanym przez rodziców) do dnia 10 grudnia. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji treści prac oraz wykorzystanych zdjęć. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwalań nadających się do rozpowszechniania. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe tj. sprzęt komputerowy oraz dyplomy. Organizatorzy zaproszą laureatów na uroczyste wręczenie nagród do Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu w dniu 15 grudnia. Ul. Jana III Sobieskiego 18 77-133 Tuchomie.

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem email gok@gmina.tuchomie.pl lub numerem telefonu 59 821 57 86.

Załączniki do pobrania

 • doc regulamin
  Data dodania: 17 listopada 2020 09:01 Dodany przez: Małgorzata Świątek Wielkość pliku: 16 KB
 • odt oświadczenie dla uczestnika konkursu
  Data dodania: 17 listopada 2020 09:20 Dodany przez: Małgorzata Świątek Wielkość pliku: 24 KB