Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

O stowarzyszeniu Wędkarzy Tuchomskich „Lin”

Stowarzyszenie Wędkarzy Tuchomskich „LIN”

adres siedziby:
ul. Jana III Sobieskiego 18
77-133 Tuchomie
tel: +48 59 821 75 04
tel. kom. 663 804 931
e-mail: stowarzyszenieLIN@wp.pl

Kim jesteśmy:

Jesteśmy organizacją pozarządową – Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 12 maja 2011 roku, i skupia ono ludzi (70 osób), którzy już od dawna zajmują się amatorskim uprawianiem wędkarstwa. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia są: Marek Reszke, Bronisław Kuczkowski, Marian Rudnik, Małgorzata Wnuk Lipińska, Tomasz Prądziński. Swoje działania koncentrujemy wokół tworzenia odpowiednich warunków do amatorskiego uprawiania wędkarstwa, działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w tym ochrony i racjonalnego użytkowania wód. Założone cele realizujemy poprzez Nabywanie, ochrona i użytkowanie wód oraz terenów przyległych, Racjonalne zarybianie wód będących w użytkowaniu stowarzyszenia, Organizowanie imprez rekreacyjnych i zawodów sportowo-wędkarskich, Prowadzenie działalności informacyjnej popularyzującej amatorskie uprawianie wędkarstwa, Prowadzenie działalności wspierającej ochronę środowiska, w tym prawidłowe użytkowanie wód, Podejmowanie wszelkich kierunków działania współpracy z młodzieżą szkolną, Nawiązywanie współpracy z innymi towarzystwami i organizacjami wędkarskimi na terenie kraju i za granicą, Współpraca z Samorządem oraz zakładami pracy w zakresie popularyzacji sportu wędkarskiego oraz rekreacji.

Co się nam udało:

27.06.2011 r. – podpisanie umowy z gminą Tuchomie na akwen- jezioro Długie w Tuchomku

31.08.2012 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Bytowskie” na realizacje zadania pn. „Ścieżka zdrowia i rekreacji wokół jeziora Długiego”, której zakres obejmował:

1. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe: usunięcie warstwy ziemi ok. 200 m2, plantowanie ręczne powierzchni gruntu, ręczne wykonanie trawników poprzez zasiew, sadzenie krzewów żywopłotowych

2. Wyposażenie terenu: miejsca do wędkowania – 10 szt. – rozmieszczone wokół jeziora, drewniany pomost z balustradą, stół z ławkami – 8 kpl, miejsce na ognisko, toalety przenośne typu TOI TOI, altana, 2 stojaki na rowery, tablica informacyjna, kosz na śmieci- 6 szt.

3. Promocja projektu

Projekt został wybrany do dofinansowania, i 21.03.2012 podpisaliśmy z Samorządem Województwa Pomorskiego umowę na realizację operacji.
07.2012 – Pierwsze zarybienie będącego w naszym użyczeniu jeziora Długiego – 100. Tys. Narybku szczupaka

Na realizację zadania Nasze Stowarzyszenie ogłosiło przetarg nieograniczony zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych w którym najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Stolarsko-Budowlany Andrzej Rusiecki.
Przed przystąpieniem do realizacji zadania Członkowie Stowarzyszenia przystąpili do szeregu prac związanych z uporządkowaniem terenu przy i wokół jeziora Długiego łącznie z przeniesieniem istniejącej-starej infrastruktury ( pomost, ławki, wiata) wraz z jej odnowieniem na drugi brzeg jeziora.

07.10.2012- odbyły się I Amatorskie Zawody Wędkarskie nad jeziorem Długim wraz z uroczystym otwarciem operacji „Ścieżka zdrowia i rekreacji wokół jeziora Długiego”

Działania które kontynuujemy:
Co roku nad jeziorem Długim organizowane są:

– Amatorskie Zawody Wędkarskie
– PIKNIK EKOLOGICZNY: w ramach pikniku organizowanych jest szereg działań związanych z wędkarstwem oraz ekologią i ochroną środowiska w tym: eko-porady; eko-bazar-wymiana rzeczy; eko zsyp-oddaj plastikowe korki – wymiana na sadzonkę drzewka; eko-wiedza; eko animacje- konkursy i zabawy dla dzieci młodzieży i dorosłych, konkursy wędkarskie dla najmłodszych, wpuszczenie do jeziora „złotej rybki”. Zebrane podczas akcji nakrętki przekazywane są na rzecz osób chorych. Z roku na rok w akcji uczestniczy coraz więcej osób dzięki czemu zbieramy też ogromne ilości nakrętek.

W lipcu 2013 powstała Szkółka Wędkarska „LIN”, która co roku przeprowadzana jest nad jeziorem w Mauszu podczas biwaku organizowanego przez księdza proboszcza w Grabowie. w ramach szkółki odbywają się m.in.:nauka wędkowania, zajęcia związane z ochroną przyrody itp

Ponadto stowarzyszenie nasze corocznie 2-krotnie w ciągu roku dokonuje zarybiania jeziora Długiego.