Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu

Spotkanie z eksploratorem Zony Czarnobylskiej – 30.03.2019 , godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy na arcyciekawe spotkanie z eksploratorem Zony Czarnobylskiej Panem Dariuszem Brzeskim członkiem grupy Napromieniowani ( https://www.facebook.com/Napromieniowani/). Spotkanie odbędzie się 30 marca 2019 roku o godzinie 17:00 w sali GOK Tuchomie.

Zapraszamy!